خدمات توان‌بخشی و کاردرمانی ما

  1. خانه
  2. /
  3. خدمات
  4. /
  5. توان‌بخشی و کاردرمانی

توانبخشی حرفه ای به مجموعه ای از خدمات اطلاق می شود که به افراد دارای معلولیت های جسمی حرکتی، – ذهنی، اختلالات طیف اتیسم و نیز روانی ، به منظور دستیابی به مهارتها و توانمندی های لازم برای آماده سازی و دستیابی به اشتغال حمایتی، ارائه می گردد .

روند ارائه خدمات ، آموزش و توانبخشی در مرکز  براساس قابلیت های ذهنی، حرکتی، رفتاری، روانی ، مهارتهای اجتماعی ، خود اتکایی و نیز نیازهای مددجو تعیین خواهد شد.

 

  • تمرکز خدمات در مراکز پیش حرفه ای بر آموزش و ارتقا مهارتهای شناختی، حسی _ حرکتی، مهارتهای پایه ، آموزش پایه ، رفتار کاری و مهارتهای اجتماعی می باشد.
  • تمرکز خدمات در مراکز حرفه آموزی بر آموزش و ارتقاء آموزش های پایه ، رفتار کاری و مهارتهای اجتماعی و آمادگی برای کسب آموزش های فنی و حرفه ای می باشد.

گالری تصاویر

فهرست