واحد مددکاری

  1. خانه
  2. /
  3. خدمات
  4. /
  5. مددکاری و مشاوره

اهم فعالیت واحد مددکاری مجموعه رعد طالقان بشرح ذیل می باشد:

الف: در طول یک سال چهارمرتبه (درفصل) به تعداد ۱۱۰ الی ۱۶۰ سبدحمایتی به خانواده های معلولین و افراد کم برخوردار تحویل می گردد این امر از طریق همکاران به درب منازل برده می شودو قیمت آخرین سبدهای اهدائی هر کدام بالغ بر ۶۵۰ هزارتومان بوده است.

ب: گوشت قربانی روز عید قربان نیز همانند سبدها در همان روز و چند روز بعد بین خانواده های نیازمند۷۶روستای طالقان اهداء میشود(گوشت عید قربان بالغ بر ۵۰۰کیلوگرم بوده است) . هم چنین نذورات ماه محرم بصورت خشکه (برنج- مرغ- گوشت-روغن و زرشک) بین خانواده های تحت پوشش توزیع گردیده است که بالغ بر۳۳۰ بسته و قیمت هر بسته۲۰۰هزارتومان بوده داست.

ج:علاوه بر تهیه داروی مددجویان تحت پوشش ، نسبت به تهیه و تحویل داروی خانواده ها ی نیازمند روستاها اقدام می گردد شایان ذکر اینکه بعضی از داروها توسط همکاران از مرکز استان البرز و بعضی نیز از تهران تهیه و تحویل میگردد.

“ضمنا عمل قلب باز نوجوان دبستانی و عمل کاشت حلزون طفل ۵ساله و نیز کمک مالی و راهنمایی چندین بیمار به بیمارستان کرج و تهران بمنظور درمان و عمل های جراحی توسط همکاران این واحد انجام پذیرفته است.”

فهرست