راه‌های کمک به ما

شماره حساب های مجتمع رعد طالقان برای دریافت کمک‌های نقدیبانک کشاورزی

شماره حساب:  ۸۱۲۵۶۰۱۴۲

شماره کارت :  ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۱۸۲۳۸

شماره  شبا:  IR410160000000000812560142


 بانک ملی

شماره حساب:  ۰۱۰۹۷۴۹۶۷۲۰۰۲

شماره کارت :  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۷۵۵۶

شماره  شبا: IR300170000000109749672002


جهت ارتباط با مجموعه برای آگاهی یافتن از دیگر راه‌های همراهی با ما:


فرم تماس

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد
۲۷ + ۴ = ?
برای ادامه نتیجه معادله را وارد کنید

لینک‌های شبکه‌های اجتماعی

Telegram
Instagram
فهرست